transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om svensk barn- och familjeforskning. En probleminventerande översikt

Författare och institution:
G. Andersson (-); U. Björnberg (-); B. Gustavsson (-); Philip Hwang (Psykologiska institutionen); I. Pramling (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Socialvetenskapliga forskningsrådet
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
194470
Posten skapad:
2014-03-05 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007