transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Iranian Refugees in Sweden: Coping Processes in Children and their Families

Författare och institution:
K. Almqvist (-); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Childhood, 6 ( 2 ) s. 167-188
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
194465
Posten skapad:
2014-03-05 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007