transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychosocial support needs after a breast cancer diagnosis

Författare och institution:
Karin Stinesen-Kollberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi)
ISBN:
978-91-628-8858-9
Antal sidor:
84
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Datum för examination:
2014-03-21
Tidpunkt för examination:
09:00
Lokal:
Hjärtats aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Opponent:
Annette L. Stanton
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
194460
Posten skapad:
2014-03-05 13:56
Posten ändrad:
2015-09-25 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007