transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Linking Separate Worlds. Urban Migrants and Rural Lives

Författare och institution:
Karsten Paerregaard (Socialantropologiska institutionen)
ISBN:
1859731082
Antal sidor:
292
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Berg
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
migration, Peru, Andes, city, ethnography
Postens nummer:
194439
Posten skapad:
2014-03-04 18:04
Posten ändrad:
2014-03-27 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007