transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chest tomosynthesis

Författare och institution:
Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Åse (Allansdotter) Johnsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi)
Publicerad i:
Tomosynthesis Imaging. Ed. Stephen Glick, s. 189–197
ISBN:
978-1-4398-7870-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
CRC Press/Taylor & Francis
Förlagsort:
Boca Raton
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
Postens nummer:
194412
Posten skapad:
2014-03-04 14:10
Posten ändrad:
2014-06-05 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007