transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Zeroing in on the albumin glomerular sieving coefficient

Författare och institution:
Börje Haraldsson (Institutionen för medicin); G. A. Tanner (-)
Publicerad i:
AJP - Renal Physiology, 306 ( 6 ) s. F577-F578
ISSN:
1931-857x
E-ISSN:
1522-1466
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Editorial Focus for F377-2013.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Njursjukdomar
Nyckelord:
albumin, glomerulus, microscopy, multiphoton, permeability
Postens nummer:
194392
Posten skapad:
2014-03-04 13:37
Posten ändrad:
2015-03-26 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007