transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using multi-objective optimisation to integrate alpine regions in groundwater flow models

Författare och institution:
V. Rojanschi (-); J. Wolf (-); Roland Barthel (Institutionen för geovetenskaper); J. Braun (-)
Publicerad i:
Advances in Geosciences, 5 s. 19-23
ISSN:
16807340 (ISSN)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Within the research project GLOWA Danube, a groundwater flow model was developed for the Upper Danube basin. This paper reports on a preliminary study to include the alpine part of the catchment in the model. A conceptual model structure was implemented and tested using multi-objective optimisation analysis. The performance of the model and the identifiability of the parameters were studied. A possible over-parameterisation of the model was also tested using principal component analysis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Hydrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Vatten i natur och samhälle
Nyckelord:
alpine environment, catchment, flow modeling, groundwater flow, multiobjective programming, optimization, river basin, Danube River, Eurasia, Europe
Postens nummer:
194357
Posten skapad:
2014-03-03 19:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007