transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preface: Integration of hydrological models on different spatial and temporal scales

Författare och institution:
Roland Barthel (Institutionen för geovetenskaper); J. Götzinger (-); G. Hartmann (-); J. Jagelke (-); V. Rojanschi (-); J. Wolf (-)
Publicerad i:
Advances in Geosciences, 9 s. 1
ISSN:
16807340 (ISSN)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Hydrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Vatten i natur och samhälle
Postens nummer:
194355
Posten skapad:
2014-03-03 19:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007