transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Why Aren't Acknowledgements Acknowledged in Academic Citation Indeces and Metrics?

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Philosophical Comment Blog, ( 2014-03-01 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Citation, Acknowledgements, Academia, Publication, Thompson reuter, Web of Knowledge, Scopus, Google Scholar
Postens nummer:
194305
Posten skapad:
2014-03-02 12:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007