transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Show Must Go On. The Role of Fiestas in Andean Transnational Migration

Författare och institution:
Karsten Paerregaard (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Latin American perspectives, 37 ( 5 ) s. 50-66
ISSN:
0094-582X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
migration, network, Peru, Andes, fiesta, USA
Postens nummer:
194255
Posten skapad:
2014-02-27 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007