transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kan migration føre noget godt med sig?

Författare och institution:
Karsten Paerregaard (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Magasinet Humaniora, 23 ( 3 ) s. 23-25
ISSN:
0903-2401
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
194244
Posten skapad:
2014-02-27 14:43
Posten ändrad:
2014-03-07 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007