transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In the Footsteps of the Lord of Miracles: The Expatriation of Religious Icons in the Peruvian Diaspora

Författare och institution:
Karsten Paerregaard (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Journal of ethnic and migration studies, 34 ( 7 ) s. 1073-1089
ISSN:
1369-183X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
194243
Posten skapad:
2014-02-27 14:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007