transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inside the Hispanic Melting Pot: Negotiating National and Multicultural Identities among Peruvians in the United States

Författare och institution:
Karsten Paerregaard (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Latino Studies, 3 ( 1 ) s. 76-96
ISSN:
1476-3435
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
194241
Posten skapad:
2014-02-27 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007