transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hvor går cholos hen, når de går ud? Folklore og identitet blandt storbymigranter i Peru

Författare och institution:
Karsten Paerregaard (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Tidsskriftet antropologi, 35-36 s. 171-182
ISSN:
0906-3021
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
194233
Posten skapad:
2014-02-27 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007