transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Complementarity and Duality: Oppositions between Agriculturalists and Herders in an Andean Village

Författare och institution:
Karsten Paerregaard (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Ethnology, 31 ( 1 ) s. 12-25
ISSN:
0014-1828
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
194228
Posten skapad:
2014-02-27 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007