transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inledning

Författare och institution:
Ann Erling (Psykologiska institutionen); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
I A. Erling & C. P. Hwang (Eds.), Ungdomspsykologi – utveckling och livsvillkor, s. 11-19
ISBN:
9789127084766
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
194197
Posten skapad:
2014-02-26 16:15
Posten ändrad:
2014-02-26 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007