transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of macrostructure of society on the life situation of families with a child with intellectual disability: Sweden as an example

Författare och institution:
Malin Broberg Olsson (Psykologiska institutionen); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Intellectual Disability Research, 47 ( 4-5 ) s. 328-341
ISSN:
0964-2633
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Life situation , Macrostructure , Society , Sweden
Postens nummer:
194171
Posten skapad:
2014-02-26 14:46
Posten ändrad:
2014-02-26 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007