transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Confessione e contraddizione. Uno studio sulla tecnica narrativa e sulla tematica centrale in Dalla parte di lei di Alba de Céspedes.

Författare och institution:
Ulla Åkerström (Institutionen för språk och litteraturer)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Opuscula romanica, ISSN 1652-9545; nr 2
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2002
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
194164
Posten skapad:
2014-02-26 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007