transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om jordens kraftkorn, törnets vindruvor och om det goda och det onda över huvud taget - den tidiga lantbruksvetenskapens teori och praktik

Författare och institution:
Ulrich Lange (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift, ( 10 ) s. 9-16
ISSN:
0023-5350
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
194117
Posten skapad:
2014-02-24 16:16
Posten ändrad:
2014-11-05 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007