transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term follow-up after callosotomy-A prospective, population based, observational study.

Författare och institution:
Lina Stigsdotter-Broman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Ingrid Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Roland Flink (-); Bertil Rydenhag (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Kristina Malmgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Epilepsia, 55 ( 2 ) s. 316-21
ISSN:
1528-1167
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Analyze the long-term outcome of callosotomies with regard to seizure types and frequencies and antiepileptic drug treatment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
194106
Posten skapad:
2014-02-24 11:31
Posten ändrad:
2014-02-25 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007