transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

“Muslims and the New Information and Communication Technologies: Notes from an Emerging and Infinite Field – An introduction”

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Hoffmann, Thomas och Larsson, Göran (eds.) Muslims and the New Information and Communication Technologies: Notes from an Emerging and Infinite Field. , s. 3-11
ISBN:
978-94-007-7246-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Dordrecht, Heidelberg, New York och London
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Islam, Muslims, New Medias, Communication
Ytterligare information:
Inledning till antologi - texten är samförfattad med Thomas Hoffmann, Köpenhamns universitet
Postens nummer:
194100
Posten skapad:
2014-02-24 08:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007