transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Use of participatory design in the development of person-centred web-based support for persons with long-term illness

Författare och institution:
Carina Sparud Lundin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Ulrika Josefsson (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Anna-Lena Hellström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Ingalill Koinberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Margaretha Jenholt Nolbris (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Agneta Ranerup (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Ingela Skärsäter (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
European Journal for Person Centered Healthcare, 1 ( 2 ) s. 369-380
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
194093
Posten skapad:
2014-02-23 16:46
Posten ändrad:
2016-09-06 15:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007