transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Validity and reliability of a new short verbal rating scale for stress for use in clinical practice.

Författare och institution:
Gösta Alfvén (-); Stefan Nilsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 103 ( 4 ) s. E173-E175
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
194062
Posten skapad:
2014-02-21 13:36
Posten ändrad:
2014-04-25 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007