transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urban Qualities: ett kunskapsområde

Författare och institution:
Axel Demker (Institutionen för kulturvård); Joakim Forsemalm (Mistra Urban Futures, Chalmers/GU)
Antal sidor:
35
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
MISTRA Urban Futures
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Den här kunskapsöversikten är ett försök att utkristallisera relevant forskning såväl som praktisk kunskap för Mistra Urban Futures om urbana kvaliteter. Översikten är kopplad till ett arbete som genomförts under vår och höst 2011 med syfte att skapa underlag för den Strategiska plan som utgör grunden för Mistra Urban Futures planering och aktiviteter. Un- der våren 2011 arbetade sex grupper med varsitt kunskapsfält – urbana kvaliteter, urban för- ändring (”transitions”), urbana kulturer, urbana rättigheter, urban tillgänglighet och urban uthållighet. Tanken var att dessa skulle utgöra de sex bärande fokusområdena för centrets verksamhet. Sedermera kom dessa sex områden att slås ihop till tre - FAIR, GREEN och DENSE – vilka nu utgör de tre övergripande problem- och kunskapsområdena för Mistra Urban Futures.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Miljöanalys och bygginformationsteknik ->
Fysisk planläggning
Postens nummer:
193997
Posten skapad:
2014-02-19 23:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007