transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diet and Exercise Interventions among Overweight and Obese Lactating Women: Randomized Trial of Effects on Cardiovascular Risk Factors.

Författare och institution:
Hilde Kristin Brekke (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Fredrik Bertz (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Kathleen M Rasmussen (-); Ingvar Bosaeus (-); Lars Ellegård (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Anna Winkvist (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
PloS one, 9 ( 2 ) s. e88250
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To examine the effects of Diet (D) and Exercise (E) interventions on cardiovascular fitness, waist circumference, blood lipids, glucose metabolism, inflammation markers, insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and blood pressure in overweight and obese lactating women.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
Diet exercise obesity postpartum Sweden
Postens nummer:
193988
Posten skapad:
2014-02-19 15:36
Posten ändrad:
2014-04-24 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007