transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Yrkesprogrammen leder till ökade klasskillnader

Författare och institution:
Andreas Fejes (-); Mattias Nylund (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Göteborgsposten, 21 november 2013
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Yrkesprogram, Gy11, klass
Postens nummer:
193940
Posten skapad:
2014-02-18 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007