transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Injury and repair in the immature brain.

Författare och institution:
Klas Blomgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi & Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Henrik Hagberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Translational stroke research, 4 ( 2 ) s. 135-136
ISSN:
1868-601X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
193938
Posten skapad:
2014-02-18 16:16
Posten ändrad:
2014-02-25 09:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007