transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klasskillnaderna ökar

Författare och institution:
Andreas Fejes (-); Mattias Nylund (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Lärarnas tidning, 13 december 2013
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
yrkesprogram, Gy11, klass
Postens nummer:
193931
Posten skapad:
2014-02-18 16:04
Posten ändrad:
2014-02-18 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007