transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Birth weight is the most important predictor of abnormal retinal vascularisation in moderately preterm infants.

Författare och institution:
Kerstin Allvin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ann Hellström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Jovanna Dahlgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Marita Andersson Grönlund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 103 ( 6 ) s. 594–600
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Aim To find predictors of abnormal retinal vascularisation in moderately to late preterm newborn infants considered to have no risk of developing retinopathy of prematurity. Methods Seventy-eight infants (34 girls) were recruited from a longitudinal study of otherwise healthy premature children born at a gestational age of 32+0-36+6weeks. Retinal vessel morphology was evaluated at mean postnatal age 7days. Insulin-like growth factor-I (IGF-I) levels were analysed in umbilical cord blood. Results Of the 78 infants, 21 (27%) had abnormal retinal vessel morphology; they had significantly lower median (range) birth weight [1850g, (1190-3260), vs. 2320, (1330-3580), p<0.0001], shorter birth length [43.0cm, (38-49), vs. 46.0, (40-50), p<0.0001] and smaller head circumference [31.0cm, (27.7-34.0), vs. 32.0, (27.5-36.5), p=0.003]. They also had significantly lower gestational age [34+1weeks, (32+2-35+3), vs. 34+6, (32+2-36+6), p=0.004] and meanSD IGF-I levels (24.6 +/- 17.0g/L vs. 46.7 +/- 21.5, p<0.0001). A higher percentage of these infants were small for gestational age (57.1% vs. 15.8%, p=0.001), and maternal hypertension/preeclampsia rates were also higher (47.6% vs. 19.3%, p=0.03). Step-wise logistic regression showed that birth weight was the strongest predictor of abnormal retinal vascularisation (p<0.0001, odds ratio 0.040, 95% confidence interval 0.007-0.216). Conclusion In this population of moderately to late preterm newborns, birth weight appeared to affect the retinal vascular system.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Birth size;Insulin-like growth factor-I;Pre-eclampsia;Retinal vascularisation;Small for gestational age
Postens nummer:
193927
Posten skapad:
2014-02-18 15:24
Posten ändrad:
2014-06-24 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007