transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response of visceral peritoneum to abdominal surgery.

Författare och institution:
Marie-Louise Ivarsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Peter Falk (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna); Lena Holmdahl (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
The British journal of surgery, 88 ( 1 ) s. 148-51
ISSN:
0007-1323
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Postoperative adhesion formation has been associated with a reduced capacity to degrade fibrin within the peritoneal cavity. Peritoneal fibrinolytic capacity has been shown to decrease during the course of a surgical operation. The aim of this study was to investigate whether tissue-type plasminogen activator (tPA), a key fibrinolytic enzyme, is released into the peritoneal cavity during operation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Allmän medicin
Nyckelord:
Aged, Aged, 80 and over, Colorectal Neoplasms, metabolism, surgery, Female, Humans, Male, Middle Aged, Peritoneum, enzymology, metabolism, Plasminogen Activator Inhibitor 1, metabolism, Tissue Plasminogen Activator, metabolism, Urokinase-Type Plasminogen Activator, metabolism, Viscera
Postens nummer:
193900
Posten skapad:
2014-02-18 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007