transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A call for more fundamental science in regional hydrogeology

Författare och institution:
Roland Barthel (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Hydrogeology Journal, 22 ( 3 ) s. 507-510
ISSN:
1431-2174
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Hydrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Vatten i natur och samhälle
Postens nummer:
193876
Posten skapad:
2014-02-17 16:52
Posten ändrad:
2014-04-25 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007