transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Släkt, vänner och makt i det tidiga 1100-talets Danmark

Författare och institution:
Lars Hermanson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
1066 : Tidsskrift for historisk forskning, 1998:1 s. 34
ISSN:
0106-0627
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
193834
Posten skapad:
2014-02-16 19:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007