transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bearing witness: Biopower and resistance in the ECCC: Gendering political legitimacy through the reproduction of memories and violent discourses in Cambodia

Författare och institution:
Mikael Baaz (Juridiska institutionen); Mona Lilja (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
In Mona Lilja, Resisting Gendered Norms: Civil Society, the Juridical and Political Space in Cambodia, s. 69-82
ISBN:
978-1-4094-3431-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
Farnham
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Ytterligare information:
http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&title_id=11195&edition_id=11540
Postens nummer:
193795
Posten skapad:
2014-02-14 12:52
Posten ändrad:
2014-06-03 17:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007