transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vänner, patroner och klienter. Norden. 900–1800

Redaktör(er):
Lars Hermanson (Historiska institutionen)
Antal sidor:
298
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlagsort:
Reykjavik
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
193758
Posten skapad:
2014-02-13 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007