transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vertical Bonds and Social Power: Ideals of Lordship in Twelfth-Century Scandinavia

Författare och institution:
Lars Hermanson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia, s. 26
ISBN:
2503539793
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Brepols
Förlagsort:
Leiden Boston
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
193746
Posten skapad:
2014-02-13 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007