transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Domen i Prosolvia bidrar till att klargöra god revisionssed

Författare och institution:
Rolf Dotevall (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Ackordcentralens Nyheter, 3 s. 8
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
193705
Posten skapad:
2014-02-12 19:06
Posten ändrad:
2014-06-03 16:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007