transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early Complications After Laparoscopic Gastric Bypass Surgery: Results From the Scandinavian Obesity Surgery Registry.

Författare och institution:
Erik Stenberg (-); Eva Szabo (-); Göran Agren (-); Erik Näslund (-); Lars Boman (-); Ami Bylund (-); Jan Hedenbro (-); Anna Laurenius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Göran Lundegårdh (-); Hans Lönroth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Peter Möller (-); Magnus Sundbom (-); Johan Ottosson (-); Ingmar Näslund (-)
Publicerad i:
Annals of surgery, 260 ( 6 ) s. 1040–1047
ISSN:
1528-1140
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To identify risk factors for serious and specific early complications of laparoscopic gastric bypass surgery using a large national cohort of patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
193678
Posten skapad:
2014-02-12 14:37
Posten ändrad:
2014-11-20 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007