transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fiskeripolitik – en miljöfarlig verksamhet

Författare och institution:
Lena Gipperth (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Johansson, B. (Red.) Havsbruk som håller i längden, s. 389-402
ISBN:
978-91-540-6074-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Forskningsrådet Formas, T1:2013
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Miljörätt
Postens nummer:
193665
Posten skapad:
2014-02-12 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007