transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Correction to bioinspired exosome-mimetic nanovesicles for targeted delivery of chemotherapeutics to malignant tumors.

Författare och institution:
Su Chul Jang (-); Oh Youn Kim (-); Chang Min Yoon (-); Dong-Sic Choi (-); Tae-Young Roh (-); Jaesung Park (-); Jonas A Nilsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Jan Lötvall (Krefting Research Centre); Yoon-Keun Kim (-); Yong Song Gho (-)
Publicerad i:
ACS nano, 8 ( 1 ) s. 1073
ISSN:
1936-086X
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
193623
Posten skapad:
2014-02-11 11:20
Posten ändrad:
2014-02-20 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007