transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Binding to G-quadruplex RNA activates the mitochondrial GTPase NOA1

Författare och institution:
N. Al-Furoukh (-); S. Goffart (-); M. Szibor (-); Sjoerd Wanrooij (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); T. Braun (-)
Publicerad i:
Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research, 1833 ( 12 ) s. 2933-2942
ISSN:
0167-4889
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
NOA1 is an evolutionary conserved, nuclear encoded GTPase essential for mitochondrial function and cellular survival. The function of NOA1 for assembly of mitochondrial ribosomes and regulation of OXPHOS activity depends on its GTPase activity, but so far no ligands have been identified that regulate the GTPase activity of NOA1. To identify nucleic acids that bind to the RNA-binding domain of NOA1 we employed SELEX (Systemic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) using recombinant mouse wildtype NOA1 and the GTPase mutant NOA1-K353R We found that NOA1 binds specifically to oligonucleotides that fold into guanine tetrads (G-quadruplexes). Binding of G-quadruplex oligonucleotides stimulated the GTPase activity of NOA1 suggesting a regulatory link between G-quadruplex containing RNAs, NOA1 function and assembly of mitochondrial ribosomes. (C) 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biofysik
Nyckelord:
NOA1, G-quadruplex, Binding motif, GTPase, Aptamer, SELEX, RIBOSOMAL-SUBUNIT, TRANSCRIPTION TERMINATION, BACILLUS-SUBTILIS, DNA, STRUCTURES, LON PROTEASE, YQEH, BIOGENESIS, PROTEINS, POLYADENYLATION, REPLICATION
Postens nummer:
193553
Posten skapad:
2014-02-06 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007