transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aspirin treatment and risk of first incident cardiovascular diseases in patients with type 2 diabetes: an observational study from the Swedish National Diabetes Register.

Författare och institution:
Nils Ekström (Institutionen för medicin); Jan Cederholm (-); Björn Zethelius (-); Björn Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Eva Fhärm (-); Olov Rolandsson (-); Mervete Miftaraj (-); Ann-Marie Svensson (-); Soffia Gudbjörnsdottir (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
BMJ open, 3 ( 4 )
ISSN:
2044-6055
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To investigate the benefits and risks associated with aspirin treatment in patients with type 2 diabetes and no previous cardiovascular disease (CVD) in clinical practice.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Postens nummer:
193455
Posten skapad:
2014-02-04 23:14
Posten ändrad:
2014-02-05 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007