transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Träning och bedömning av professionellt agerande i simulatormiljö

Författare och institution:
Charlott Sellberg (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Hans Rystedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Oskar Lindwall (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Olle Lindmark (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers); Johan Hartler (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers); Johan Magnusson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers); Joakim Dahlman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers)
Publicerad i:
Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2013),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
träning, bedömning, simulering, sjöfart
Postens nummer:
193401
Posten skapad:
2014-02-04 11:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007