transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coronary artery bypass grafting-related bleeding complications in real-life acute coronary syndrome patients treated with clopidogrel or ticagrelor.

Författare och institution:
Emma C Hansson (-); Helena Rexius (-); Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Per Albertsson (-); Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, 46 ( 4 ) s. 699-705
ISSN:
1873-734X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ticagrelor reduces thrombotic events compared with clopidogrel in patients with acute coronary syndrome, but may also increase bleeding complications. Coronary artery bypass grafting (CABG)-related bleeding complications have not previously been compared in clopidogrel and ticagrelor-treated patients outside the controlled environment of clinical trials.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
193394
Posten skapad:
2014-02-04 11:27
Posten ändrad:
2016-02-09 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007