transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om dialogreglering

Författare och institution:
Jens Allwood (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Jörgensen, N., Platzack, C., & Svensson, J. (eds) Språkbruk, grammatik och språkförändring. En festskrift till Ulf Teleman,
ISBN:
91-630-2245-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
193246
Posten skapad:
2014-01-29 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007