transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Swedish hip arthroscopy registry: demographics and development.

Författare och institution:
Mikael Sansone (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Mattias Ahldén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Pall Jonasson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Christoffer Thomeé (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Leif Swärd (-); Adad Baranto (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Roland Thomeé (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, 22 ( 4 ) s. 774-780
ISSN:
1433-7347
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Hip arthroscopy is a rapidly expanding field in orthopaedics. Indications and surgical procedures are increasing. Although several studies report favourable clinical outcomes, further scientific evidence is needed for every aspect of this area. Accordingly, a registry for hip arthroscopy was developed. The purpose of this study is to describe the development of the registry and present its baseline data.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Hip arthroscopy; Sports; Femoro-acetabular impingement; Registry KeyWords Plus:FEMOROACETABULAR IMPINGEMENT; OSTEOARTHRITIS; DISLOCATION; VALIDATION
Postens nummer:
193230
Posten skapad:
2014-01-29 14:01
Posten ändrad:
2014-04-25 16:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007