transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Explorative Study of the Impact of Local Political Opportunity Structures on the Electoral Mobilisation of the Far-Right Movement in Sweden

Författare och institution:
Abby Peterson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Ylva Mattsson-Walinder (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Moving the Social. Journal of Social History and the History of Social Movements, 48 s. 111-132
ISSN:
2197-0386
E-ISSN:
2197-0394
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
local political opportunity structures, Swedish far-right movement, electoral mobilization, social movement parties
Postens nummer:
193212
Posten skapad:
2014-01-29 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007