transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Retrospektiv utställning och film kring Marie Louise Ekman konstnärskap

Upphovsman:
Kalle Boman (Akademin Valand)
Offentliggjord i:
Gävle Konstcentrum,
Publikationstyp:
Konstnärligt arbete, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
”Kultur – eller om man här vill använda ordet konst – är något som varje människas hjärna är sysselsatt med dygnet runt” säger Marie-Louise Ekman i ett performativt tal på Skansen i maj 1988. ”Vad vore väl en människa utan sin fantasi”. Utställningen på Gävle Konstcentrum uppmärksammar hur det sceniska eller teatrala är en bärande idé som präglar många av Marie-Louise Ekmans arbeten, oavsett konstform. I utställningen presenteras måleri, grafik och objekt från 1970-talet och 1980-talet, samt aldrig tidigare visat arkivmaterial från Ekmans arbetsprocess med film, scenografi, korrespondens och kulturdebatt. Utställningen är producerad i samarbete med Tensta konsthall och arkivutställningen i samarbete med filmbolaget Hinden, Kalle Boman.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Nyckelord:
Konst, Filmisk gestalning
Postens nummer:
193207
Typ av arbete:
Curerande av konstutställning
Posten skapad:
2014-01-29 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007