transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pendling från, till och inom Kungsbacka kommun

Dataredovisning med kommentarer

Författare och institution:
Ulf Ernstson (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Urban Fransson (Företagsekonomiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Occasional papers / Department of Human and Economic Geography, ISSN 1101-7260
Antal sidor:
83
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Postens nummer:
193153
Posten skapad:
2014-01-28 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007