transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Altered cognitive performance and synaptic function in the hippocampus of mice lacking C3.

Författare och institution:
Marta Perez-Alcazar (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Jonny Daborg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Anna Stokowska (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Pontus Wasling (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Andreas Björefeldt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Marie Kalm (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Karl E Carlström (-); Klas Blomgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Christine T Ekdahl (-); Eric Hanse (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Marcela Pekna (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Experimental neurology, 253C s. 154-164
ISSN:
1090-2430
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Previous work implicated the complement system in adult neurogenesis as well as elimination of synapses in the developing and injured CNS. In the present study, we used mice lacking the third complement component (C3) to elucidate the role the complement system plays in hippocampus-dependent learning and synaptic function. We found that the constitutive absence of C3 is associated with enhanced place and reversal learning in adult mice. Our findings of lower release probability at CA3-CA1 glutamatergic synapses in combination with unaltered overall efficacy of these synapses in C3 deficient mice implicate C3 as a negative regulator of the number of functional glutamatergic synapses in the hippocampus. The C3 deficient mice showed no signs of spontaneous epileptiform activity in the hippocampus. We conclude that C3 plays a role in the regulation of the number and function of glutamatergic synapses in the hippocampus and exerts negative effects on hippocampus-dependent cognitive performance.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Complement cascade, Development, Epilepsy, Hippocampus, Synapse elimination
Postens nummer:
193150
Posten skapad:
2014-01-28 09:04
Posten ändrad:
2014-02-20 08:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007