transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Different phylogenetic profile and reduced mannose-sensitive adherence capacity characterize commensal Escherichia coli in IgA deficient individuals.

Författare och institution:
Forough Nowrouzian (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Vanda Friman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Ingegerd Adlerberth (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Agnes E Wold (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Microbial pathogenesis, 61-62 s. 62-5
ISSN:
1096-1208
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In IgA deficiency, secretory IgA (S-IgA) is absent from intestinal secretions. S-IgA carbohydrate chains act as receptors for the mannose specific (MS) adhesin fim of Escherichia coli. In IgA deficient (IgAd) individuals, commensal E. coli express less MS adherence to epithelial cells, due both to reduced carriage of the fimH adhesin gene, reduced capacity to switch it on, and reduced adherence of adhesin-expressing bacteria. Here, we show that commensal E. coli microbiota of IgA deficient individuals belong to phylogenetic group A and display low MS adherence. In healthy individuals, group B2 with strong MS adherence dominate.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
193145
Posten skapad:
2014-01-27 22:55
Posten ändrad:
2016-08-30 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007